Perhoskasvit

Perhoskasvit-välilehdellä on useampia erillisiä valikoita, joita voi käyttää tarpeen mukaan yhtäaikaisesti. Jos jotakin valikkoa ei käytetä, se tulostaa sen oletusarvon mukaisesti. Perhoskasvi-lehden haku tulostaa kasvilajin (tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä) ja sen alle ks. kasvilajiin sidonnaisen perhoslajiston. Tulostunutta perhoslajia klikkaamalla avautuu ks. lajia koskeva uusi ikkuna.

Sarakkeiden otsikossa ELY-keskukset tarkoittaa ELY-keskusalueita ja sen alle tulostuvat ne ELY-keskukset, joiden alueella lajin esiintyminen arvioidaan realistiseksi. Vihreä reunus ELY:n tunnuksen ympärillä tarkoittaa, että lajilla tiedetään olevan ks. ELY:n alueella esiintymiä.

Otsikko IUCN tarkoittaa lajin uhanalaisluokitusta vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa. RE= hävinnyt, CR= äärimmäisen uhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut , NT= silmälläpidettävä ja DD= puutteellisesti tunnettu.

Otsikko "erityisesti huomioitava laji" tulostaa EU:n luontodirektiivin liitteisiin kuuluvat lajit, erityisesti suojeltavat lajit sekä kiireellisesti suojeltavat lajit: DIR = direktiivilaji, E = erityisesti suojeltava laji ja kiir = kiireellisesti suojeltava laji.

Kasvilaji:
Valikossa oletuksena on "kaikki kasvilajit", jolloin tulostuu ravintokasvikohtaisesti siihen sidonnaiset perhoslajit. Valitsemalla yksittäisen kasvilajin tulostuu pelkästään siihen sidonnainen lajiston.

ELY-keskus:
Valikossa oletuksena on "kaikki ELY-keskukset". Valitsemalla yksittäisen ELY-keskuksen tulostuu kasvilajit ja niihin sidonnainen perhoslajisto perustuen perhoslajin todettuun tai potentiaalisena pidettyyn esiintymisen ks. ELY-keskuksen alueella.

Erityisesti huomioitavat:
Oletusarvona tulostetaan kaikki punaisen kirjan perhoslajit ravintokasveittain ryhmiteltynä. Valitsemalla "kyllä" tulostuu vastaavalla tavalla pelkästään korkean suojelu-statuksen (direktiivilajit, erityisesti suojeltavat lajit ja kiireellisesti suojeltavat lajit) omaava perhoslajisto. Valinta "ei" on käänteinen "kyllä"-valinnalle.

Elinympäristöt:
Oletusarvona on kaikki elinympäristöt. Elinympäristövalintaa on mahdollista tarkentaa rastittamalla yksi tai useampi elinympäristö, jolloin tulostuu vain niissä esiintyvä lajisto. Vasemmaisempi valinta kattaa kaikki sen alla olevat sisemmät valinnat.

Hakuehdoilla löytyi 578 perhosta eri kasvilla

Siankärsämö

Tieteellinen nimi: Achillea millefolium
Svenskt namn: Röllika
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39812

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Bucculatrix humiliella Piennartöyhtökoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
NT NT = Silmällä pidettävät
Coleophora carelica Karjalanpussikoi
Karelsk rölleksäckmal
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
ESA Etelä-Savo
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
CR CR = Äärimmäisen uhanalaiset
Coleophora expressella Villapussikoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
ESA Etelä-Savo
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
VU VU = Vaarantuneet
Coleophora gardesanella Piennarpussikoi
Rödklintsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Coleophora millefolii Kärsämöpussikoi
Grovfjällig rölleksäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
ESA Etelä-Savo
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Coleophora partitella Töyräspussikoi
Kilstreckad rölleksäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
ESA Etelä-Savo
POK Pohjois-Karjala
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Depressaria silesiaca Töpölattakoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
NT NT = Silmällä pidettävät
Epiblema graphanum Kärsämölaikkukääriäinen
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
NT NT = Silmällä pidettävät
Phycitodes maritimus Ketokukkakoisa
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EPO Etelä-Pohjanmaa
POK Pohjois-Karjala
POP Pohjois-Pohjanmaa
NT NT = Silmällä pidettävät
Sophronia humerella Paahdeväkäskoi
Bågstreckad näbbmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Sophronia sicariella Kärsämöväkäskoi
Sikelstreckad näbbmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset

Ojakärsämö

Tieteellinen nimi: Achillea ptarmica
Svenskt namn: Nysört
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39809

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Coleophora gardesanella Piennarpussikoi
Rödklintsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset

Maarianverijuuri

Tieteellinen nimi: Agrimonia eupatoria
Svenskt namn: Småborre
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.38826

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Ectoedemia agrimoniae Verijuurikääpiökoi
Småborredvärgmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Pyrgus alveus Tummakirjosiipi
Kattunvisslare
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
NT NT = Silmällä pidettävät
Stigmella aeneofasciella Hanhikkikääpiökoi
Mässingsdvärgmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
VU VU = Vaarantuneet

Ahokissankäpälä

Tieteellinen nimi: Antennaria dioica
Svenskt namn: Kattfot
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39761

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Coleophora pappiferella Kissankäpäläpussikoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
VU VU = Vaarantuneet
Gnorimoschema streliciellum Kenttähietakoi
Brunögd småstävmal
VAR Varsinais-Suomi
KAS Kaakkois-Suomi
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Levipalpus hepatariellus Käpälälattakoi
Leverplattmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Platyptilia tesseradactyla Käpäläsulkanen
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
NT NT = Silmällä pidettävät
Pyrausta porphyralis Käpäläkirjokoisa
Porfyrljusmott
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
VU VU = Vaarantuneet
Scrobipalpa murinella Käpäläjäytäjäkoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
VU VU = Vaarantuneet
Sophronia humerella Paahdeväkäskoi
Bågstreckad näbbmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji

Sauramot

Tieteellinen nimi: Anthemis spp.
Svenskt namn: Kullor
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39803

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Phycitodes saxicola Merikukkakoisa
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
POK Pohjois-Karjala
POP Pohjois-Pohjanmaa
NT NT = Silmällä pidettävät

Masmalo

Tieteellinen nimi: Anthyllis vulneraria
Svenskt namn: Getväppling
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39064

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Bembecia ichneumoniformis Juurilasisiipi
Smygstekellik glasvinge
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
VU VU = Vaarantuneet
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Coleophora colutella Harjupussikoi
Sötvedelbladsäckmal
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
VU VU = Vaarantuneet
Cupido minimus Pikkusinisiipi
Mindre blåvinge
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
POK Pohjois-Karjala
CR CR = Äärimmäisen uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Pima boisduvaliella Hietikkokoisa
Strandärtmott
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji

Takiaiset

Tieteellinen nimi: Arctium spp.
Svenskt namn: Kardborrar
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39870

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Cochylis posterana Mykerökätkökääriäinen
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
RE RE = Suomesta hävinneet
Coleophora paripennella Turmaliinipussikoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
NT NT = Silmällä pidettävät

Sianpuolukka

Tieteellinen nimi: Arctostaphylos uva-ursi
Svenskt namn: Mjölon
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.38611

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Coleophora arctostaphyli Sianpuolukkapussikoi
Mjölonsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
VU VU = Vaarantuneet
Ephestia mistralella Variksenmarjakoisa
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
RE RE = Suomesta hävinneet
Etainia albibimaculella Sianpuolukkakääpiökoi
Mjölondvärgmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
EPO Etelä-Pohjanmaa
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
KAI Kainuu
POP Pohjois-Pohjanmaa
LAP Lappi
VU VU = Vaarantuneet

Ketohanhikki

Tieteellinen nimi: Argentina anserina
Svenskt namn: Gåsört
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.38844

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Monochroa elongella Hanhikkikaitakoi
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EPO Etelä-Pohjanmaa
NT NT = Silmällä pidettävät
Pyrgus alveus Tummakirjosiipi
Kattunvisslare
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
KES Keski-Suomi
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
NT NT = Silmällä pidettävät
Stigmella aeneofasciella Hanhikkikääpiökoi
Mässingsdvärgmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
POS Pohjois-Savo
POK Pohjois-Karjala
VU VU = Vaarantuneet

Rusolaukkaneilikka

Tieteellinen nimi: Armeria maritima
Svenskt namn: Trift
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.38292

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Aristotelia brizella Laukkaneilikkahohtokoi
Triftfilosofmal
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
CR CR = Äärimmäisen uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji

Mali

Tieteellinen nimi: Artemisia absinthium
Svenskt namn: Malört
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39838

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Coleophora absinthii Koiruohopussikoi
Absintsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Coleophora caelebipennella Hietapussikoi
Kilstreckad hedblomstersäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Eucosma pupillana Malipeilikääriäinen
Malörtstjälkvecklare
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
POK Pohjois-Karjala
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Eupithecia ochridata Malipikkumittari
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
NT NT = Silmällä pidettävät
Euzophera cinerosella Koiruohokoisa
Malörtmott
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Hellinsia distincta Malisulkanen
Malörtsfjädermott
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
VU VU = Vaarantuneet
Udea elutalis Idänokakoisa
Gråpoängsmott
KAS Kaakkois-Suomi
ESA Etelä-Savo
POK Pohjois-Karjala
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E E = Erityisesti suojeltava laji

Ketomaruna

Tieteellinen nimi: Artemisia campestris
Svenskt namn: Fältmalört
Lisää tietoa LAJI.FI -portaalissa:
https://laji.fi/taxon/MX.39841

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen nimi Yleiskielinen nimi / svenskt namn ELY-keskukset IUCN (2019) Erityisesti huomioitava laji
Aethes kindermanniana Hietikkokätkökääriäinen
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
PIR Pirkanmaa
ESA Etelä-Savo
NT NT = Silmällä pidettävät
Bucculatrix artemisiella Marunatöyhtökoi
Kalkkronmal
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Bucculatrix ratisbonensis Vallitöyhtökoi
Sandkronmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Cochylidia richteriana Marunakätkökääriäinen
Större fältmalörtrotvecklare
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
CR CR = Äärimmäisen uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Coleophora albicans Vallipussikoi
Ljus malörtsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
ESA Etelä-Savo
EN EN = Erittäin uhanalaiset
U, kiir U = Uhanalainen laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji
Coleophora caelebipennella Hietapussikoi
Kilstreckad hedblomstersäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
EN EN = Erittäin uhanalaiset
Coleophora directella Kenttäpussikoi
Sen fältmalörtsäckmal
ÅLA Ahvenanmaa
VAR Varsinais-Suomi
UUD Uusimaa
KAS Kaakkois-Suomi
HAM Häme
POK Pohjois-Karjala
EN EN = Erittäin uhanalaiset
E, kiir E = Erityisesti suojeltava laji
kiir = Kiireellisesti suojeltava laji