Metsäapila

Tieteellinen nimi
Trifolium medium
Svenskt namn
Skogsklöver

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen Yleiskielinen nimi / Svenskt namn
Anacampsis fuscella Mäkihiilikoi
Klöversobermal
Cupido argiades Kannussinisiipi
Kortsvansad blåvinge
Grapholita caecana Paahdekiiltokääriäinen
Skogsklövervecklare
Grapholita fissana Halkiokiiltokääriäinen
Dubbelmåneärtvecklare
Leucoptera orobi Nätkelmäryhäkoi
Gökärtspuckelmal