Lapinkuusio

Tieteellinen nimi
Pedicularis lapponica
Svenskt namn
Lappspira

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen Yleiskielinen nimi / Svenskt namn
Mellicta athalia subsp. norvegica Pohjanratamoverkkoperhonen