Keltasauramo

Tieteellinen nimi
Cota tinctoria
Svenskt namn
Färgkulla

Kasvilla elävät perhoset:

Tieteellinen Yleiskielinen nimi / Svenskt namn
Isoprichtis anthemidella Sauramoviirukoi
Prästkragekorgmal
Metzneria santolinella Sauramomykerökoi
Färgkullekorgmal